Členské poplatky sa uhrádzajú na účet ŠBK: SK45 0900 0000 0051 3874 0063 (poznámka: meno hráča + mesiac úhrady). Členské poplatky sa uhrádzajú 12 mesiacov v roku.

Členské poplatky pre sezónu 2023/2024:

Kadeti U17 – 60 €

Žiacke kategórie (Starší žiaci U15, Žiaci U14, Mladší žiaci U13) – 50 €

Mini žiacke kategórie (Starší mini žiaci U12, Mladší mini žiaci U11) – 40 €

Prípravka III. (Mikroliga U10) – 30 €

Prípravka ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 (2. roč.) – 20 €

Prípravka ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 (1. roč.) – 20 €

Prípravka ZŠ Krosnianska 2 – 20 €

Prípravka ZŠ Fábryho 44 – 20 €