Tréning : ZŠ Ľ. Fullu – „Maurerka“

Rozdelenie tréningov v čase od 10.5 – 14.5.2021 : TU !

  • tréningy prebiehajú (zatiaľ) iba na vonkajšom „multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Ľ. Fullu – „Maurerka“.
  • v prípade zmeny – ak nám bude umožnené trénovať aj v telocvični ZŠ – Vás budeme o tejto skutočnosti informovať !

ZŠ Krosnianska 2

Tréningy v telocvični ZŠ Fábryho sú dočasne pozastavené !


ZŠ Krosnianska 4 – CVČ pri ZŠ

Činnosť basketbalového krúžku pri ZŠ Krosnianska 4 je dočasne pozastavená !


ZŠ Fábryho 44

Tréningy v telocvični ZŠ Fábryho sú dočasne pozastavené !