Tréning pre jednotlivé kategórie počas uzatvorenia telocviční :

 • Roč. 2008, 2009 : TU !
 • Roč. 2010 : TU !
 • Roč. 2011 : TU !
 • Roč. 2012, 2013 : TU !
 • Roč. : 2014 a mladší : TU !

Tréning : ZŠ Ľ. Fullu – „Maurerka“

Rozdelenie tréningov v čase na sezónu 2020/2021 nájdete : TU !


ZŠ Krosnianska 2

               1. a 2. ročník ZŠ

Tréning v šk.roku 2020/2021 bude prebiehať nasledovne :

 • Streda : 14,00-15,00 (15,30) hod.

 • Piatok : 14,00-15,00 (15,30) hod.

 1. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je predpokladaný začiatok tréningov v telocvični ZŠ Krosnianska 2 : STREDA – 23.09.2020
 2. Dovtedy sa hráči zúčastňujú tréningov na „Maurerke“ – ZŠ Ľ. Fullu (viď. rozdelenie tréningov)

ZŠ Krosnianska 4 – CVČ pri ZŠ

1. a 2. ročník

Basketbalový krúžok pri ZŠ Krosnianska 4 bude v šk.roku 2020/2021 prebiehať nasledovne :

 • Streda : 15,00-16,00 hod.

 • Piatok : 15,00-16,00 hod.

 • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je predpokladaný začiatok tréningov basketbalového krúžku v telocvični ZŠ Krosnianska 2 : STREDA – 23.09.2020

ZŠ Fábryho 44

1. a 2. ročník

Tréning v šk.roku 2020/2021 bude prebiehať nasledovne :

 • Piatok : 14,00-15,00 (15,30) hod.

 • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je predpokladaný začiatok tréningov v telocvični ZŠ Krosnianska 2 : PIATOK – 25.09.2020
 • Dovtedy sa hráči zúčastňujú tréningov na „Maurerke“ – ZŠ Ľ. Fullu (viď. rozdelenie tréningov)