Tréning : 02.9. – 18.9.2020

ZŠ Ľ. Fullu – „Maurerka“

Rozdelenie tréningov v čase 02.09. – 18.09.2020 nájdete : TU !

Časy tréningov pre ročníky 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 – budú zachované aj po uplynutí tohoto obdobia !

Vážení športoví priatelia,

vzhľadom na epidemiologickú situáciu a s tým spojené nariadenia pre činnosť a prevádzku telocviční, sme aj my boli nútení čiastočne obmedziť, resp. prispôsobiť basketbalové tréningy nášho klubu.

 1. Basketbalové tréningy budú zatiaľ prebiehať výlučne na ZŠ Ľ. Fullu – „Maurerka“
 2. Tréningy budú pre všetkých hráčov, aj nových záujemcov o basketbal, zo všetkých škôl (!) – výlučne na ZŠ Ľ. Fullu – „Maurerka“.
 3. Hráči dľa možností prídu na tréning prezlečení – je zakázané používať spoločné šatne – hráči sa môžu prezuť (príp. čiastočne prezliecť) na chodbe pri telocvični, resp. na multifunkčnom ihrisku.
 4. Do priestorov školy (telocvične) je prísny (!) zákaz vstupu rodičov, resp. iným doprevádzajúcim osobám.

Tieto nariadenia sú platné zatiaľ do 20.09.2020.

O ďalších zmenách (dúfame všetci, že pozitívnych…:) …), Vás budeme včas informovať !

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na stretnutie so všetkými hráčmi ŠBK GALAXY Košice na tréningu na „Maurerke“ 🙂 🙂 🙂

Kolektív trénerov ŠBK GALAXY Košice


ZŠ Krosnianska 2

               1. a 2. ročník ZŠ

Tréning v šk.roku 2020/2021 bude prebiehať nasledovne :

 • Streda : 14,00-15,00 (15,30) hod.

 • Piatok : 14,00-15,00 (15,30) hod.

 1. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je predpokladaný začiatok tréningov v telocvični ZŠ Krosnianska 2 : STREDA – 23.09.2020
 2. Dovtedy sa hráči zúčastňujú tréningov na „Maurerke“ – ZŠ Ľ. Fullu (viď. rozdelenie tréningov)

ZŠ Krosnianska 4 – CVČ pri ZŠ

1. a 2. ročník

Basketbalový krúžok pri ZŠ Krosnianska 4 bude v šk.roku 2020/2021 prebiehať nasledovne :

 • Streda : 15,00-16,00 hod.

 • Piatok : 15,00-16,00 hod.

 • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je predpokladaný začiatok tréningov basketbalového krúžku v telocvični ZŠ Krosnianska 2 : STREDA – 23.09.2020

ZŠ Fábryho 44

1. a 2. ročník

Tréning v šk.roku 2020/2021 bude prebiehať nasledovne :

 • Piatok : 14,00-15,00 (15,30) hod.

 • Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je predpokladaný začiatok tréningov v telocvični ZŠ Krosnianska 2 : PIATOK – 25.09.2020
 • Dovtedy sa hráči zúčastňujú tréningov na „Maurerke“ – ZŠ Ľ. Fullu (viď. rozdelenie tréningov)