Nábor

Prihláste svojho syna na basketbal

Náš klub je zameraný predovšetkým na všeobecnú športovú a pohybovú prípravu najmenších basketbalistov chlapcov – už od posledného ročníka materskej školy.

Naším cieľom nie je iba naučiť deti hrať basketbal, ale vybudovať kladný vzťah k pohybu a športu.

Robíme celoročný nábor chlapcov roč. nar. 2012 a mladších.

Radi Vás (Vášho syna) privítame v našom klube ŠBK GALAXY Košice !