Realizačný tím

Ing. Mikuláš Sabo
prezident ŠBK GALAXY Košice

Mgr. Miroslava Demeková
športový riaditeľ ŠBK GALAXY Košice

JUDr. Alexander Farkašovský
dozorný komisár ŠBK GALAXY Košice 

Správna rada ŠBK GALAXY Košice :

Ing. Mikuláš Sabo
ekonomický zástupca

Mgr. Miroslava Demeková
športový zástupca

Ing. Ľuboš Pribičko
zástupca rodičov

JUDr. Alexander Farkašovský
právny zástupca

Mgr. Peter Lechman
zástupca trénerov

Tréneri

Mgr. Peter Lechman – 0902 693 909

 • tréner roč. 2008 (U17)
 • tréner roč. 2009 (U15)
 • kondičná a pohybová príprava

Mgr. Miroslava Demeková – 0902 473 548

 • trénerka roč. 2010 (U14)
 • trénerka roč. 2011 (U13)
 • trénerka prípravky ZŠ Krosnianska 2
 • trénerka prípravky ZŠ Krosnianska 4
 • trénerka prípravky ZŠ Maurerova 21 (1. ročník)
 • trénerka prípravky ZŠ Maurerova 21 (2. ročník)

Ing. Andrea Gömöriová – 0910 152 775

 • trénerka roč. 2012 (U12)
 • trénerka roč. 2013 (U11)

Viktória Szabóová – 0917 303 319

 • trénerka roč. 2014 + 2015 (Prípravka III.)
 • trénerka prípravky ZŠ Fábryho 44